Om Kvæfjordløyper
Skigruppa i Kvæfjord IL kjøpte i 1983 en snøskuter primært for å preparere lysløypa og rundt Surnåsen. Etter hvert kom ei løype til Kvæfjordeidet og opp til Koven. I 1985 ble det første Kvæfjordrennet avviklet. Turløypene og Kvæfjordrennløypa ble preparert av noen ildsjeler med lagets skuter. Timevis med arbeid gikk med for å lage akseptable forhold til Kvæfjordrennet og turgåere. Arbeidet var så omfattende og tidkrevende at det over tid ikke kunne utføres med skuter.

I 1987 ble A/L Kvæfjordløyper stiftet. Andelslaget skulle ha som hovedoppgave å skaffe til veie en løypeprepareringsmaskin til bruk i “Kvæfjordmarka”. Påsken 1987 og mange helger gikk med til å selge andeler til publikum på Kvæfjordeidet. Resultatet av dette arbeidet ble ca kr 55.000.- . Når skigruppa og kommunen kjøpte andeler for kr 20.000.- hver, ble det til sammen nok til å kjøpe en brukt maskin fra Sollifejllet alpinsenter i 1988. Maskinen en Rolba 1984 modell var en av flere kjøpt inn av et oljeselskap til bruk på Svalbard. Da vi fikk vår maskin var den helt uten utstyr som trenges for å lage løyper. Dette blei laget av Torleif Berg og har fungert bra i alle år.

Den gamle maskinen  ble etter hvert nedslitt og mye penger og mye tid gikk med  til reparasjoner. Maskinen havarerte etter hvert og vi var med andre ord  ikke i stand til å preparere løyper. Tiden var  overmoden for å skaffe til veie nytt/annet utstyr. A/L Kvæfjordløyper besluttet derfor å skaffe til veie nytt utstyr.

Med Kvæfjord kommune som solid medspiller klarte vi vinteren 2000 å  kjøpe en  ny Pisten Bully 100 maskin  til kr 1.137.750.-.
Vi er med andre ord  utstyrsmessig godt rustet for å gjøre en god jobb med turløypene, til Kvæfjordrennet.og andre skirenn.

Høsten 2003 var laget ferdig med å bygge en egen garasje til prepareringsmaskinen, skuteren og annet utstyr.

A/L Kvæfjordløyper er nå registrert som foretak i Brønnøysund-registrene under navnet Kvæfjordløyper og vi vil derfor bruke dette navnet i fortsettelsen.

Styre Are Stenkjær (styremedlem, sekretær), Svein Torgersen (kasserer), Roar Røkenes (leder)

Kjørere Hedly Larsen(leder, ansvar utstyr), Jacob Vaskin, Johan Fagerli og Olav Myhr. Geir Hagen og Joar Mortensen er reservekjørere.
Hedly Larsen og  Torbjørn Mathisen er teknisk støttekontakter på maskinen.

Revisor Jacob Vaskin

HOVEDMÅL
Man vet at det er forbundet med stor helsemessige risiko å være fysisk inaktiv.
Vårt hovedmål er derfor å tilrettelegge slik at flest mulig blir lokket ut av godstolen, tar skiene fatt og drar ut i vår utrolig vakre natur.
Vi håper på den måten å bidra til ei bedre folkehelse.